Error reading setup initialization file update TomTomHome

I was asked to update a TomTom device because the end-user still receiving many errors. When I investigated the problem I could reduce the problems to one error “Error reading setup initialization file update”.

Bij de standaard update procedure liep ik tegen voornoemde foutmelding aan.

 • TomTom device: TomTom XXL
 • Tom Tom huidige geïnstalleerde versie 2.8.4.2596
 • Tom Tom nieuw te installeren versie 2.9.1.2780

Ik heb de volgende handelingen verricht waarna de TomTom XXL weer werkte:

 1. Koppel TomTom XXL af (veilig uitwerpen) als deze nog aangesloten is.
 2. Maak een backup van je computer.
 3. Deïnstalleer alle oude TT programma’s.
 4. Schoon C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp op door de inhoud met SHIFT-Delete te verwijderen.
 5. Verwijderen map “C:\Users\<username>\AppData\Local\TomTom”.
 6. Verwijder uit de map Downloads (C:\Users\<username>\Downloads) alles wat met TT te maken heeft.
 7. Verwijder in de downloadsmap van TT ook alle aanwezige (temp) download files (zie TomTom Home, Voorkeuren).
 8. Verwijder als de deïnstallatie dat zelf niet gedaan heeft in C:\Program Files en/of C:\Program Files (x86) alle mappen van TomTom.
 9. Start computer opniew op!!
 10. Wacht met aanslutien van je device
 11. Ga naar TomTom homepage en klik op de link voor downloaden (deze link is voor windows gebaseerde computers en niet voor iOS)
 12. Sla het bestand op!
 13. Ga met de verkenner naar de directory waar je het bestand hebt opgeslagen en klik met rechtermuis, eigenschappen en vink het vinkje uit bij de knop met de gemarkeerde pijl (zie afbeelding)

  TomTom Unblock Download

  TomTom Unblock Download

 14. Klik op OK en dubbelklik op het bestand “TomTomHOME2winlatest.exe”.
 15. Volg de instructies op het scherm op.
 16. Wanneer de installatie afgerond is mag de TomTom XXL weer aangesloten worden.

 

 

 

Language ID’s for msi/mst packages

In the past a search around the internet for a good website/page with information over language id’s. So I found an older article from Microsoft with information about this subject. You will find it here.

Starting Outlook “There is a problem with the proxy server’s security certificate” in combination with Office365

Whole the day I worked fine with Outlook/Offic365, but a couple of hours ago I received the next error:

Outlook 2010 Office365 Certificate Error

Outlook 2010 Office365 Certificate Error

I searched a lot of time at the internet but I couldn’t find the right solution. A lot of websites pushed me to look at the ADFS certificates but that’s nog possible because when I logged in by browser and have no problem. When the certificate from ADFS was expired I also could not logon by browser. I solved my problem by deleting the Mail Profile and create a new one. But I like to know what’s the finally reason of the problem mentioned in the message (see picture).@-sign 25

 

 

Dump Crashreport Minidump Unexpected Error

Waar slaat Microsoft de bestanden op?

C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\WER

Hierin zitten 2 mappen:

– ReportQueue

– ReportArchive

Een leuk en praktisch artikel is deze. Hoeft verder geen toelichting 🙂