Novell Client command line verwijderen

Ik liep er tegen aan dat ik de Novell client graag ‘onderwater’ automatisch wilde verwijderen.

Tik op de dos-prompt in: RUNDLL32.EXE NWSETUP.DLL NWUninstallClient.

Klik hier voor meer achtergrond informatie.