Dump Crashreport Minidump Unexpected Error

Waar slaat Microsoft de bestanden op?

C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\WER

Hierin zitten 2 mappen:

– ReportQueue

– ReportArchive

Een leuk en praktisch artikel is deze. Hoeft verder geen toelichting 🙂