Novell Client command line verwijderen

Ik liep er tegen aan dat ik de Novell client graag ‘onderwater’ automatisch wilde verwijderen.

Tik op de dos-prompt in: RUNDLL32.EXE NWSETUP.DLL NWUninstallClient.

Klik hier voor meer achtergrond informatie.

Automatische backups Microsoft Outlook 2007

Door in het register een aanpassing te doen wordt de functie “geactiveerd”.

 • Open het register met het commando “regedit”
 • Ga naar “HKEY_CURRENT_USER,Software,Microsoft,Office,12.0,Outlook,Preferences”
 • Zet de DWORD waarde DisableManualArchive op 0 (nul).
 • Zowel onder “Extra, Opties, Overige” verschijnt de optie AutoArchiveren als ook onder de map zelf (Rechtermuis, Eigenschappen, AutoArchiveren).

Hide service accounts or dedicated accounts

Voor bepaalde taken of services moeten speciale accounts aangemaakt worden. Met name op werkstations is dat erg lastig, want die blijf je altijd zien. Want zodra je de computer (dit speelt met name bij werkstations) start zie je alle mogelijke gebruikers.

Het is mogelijk om deze account(s) te verbergen. Om in te loggen met die account moet deze zichtbaar zijn. Dat is niet nodig als je bijv. een serivce onder de te verbergen account wil draaien. Met een voorbeeld maak ik dat duidelijk. Stel dat de account “AdminToHelp” heet dan moet je in het register een sleutel aanmaken.

Vooraf wijs ik er op dat onjuist gebruik van het register problemen kan veroorzaken. Maak daarom altijd eerst een backup.

Volg onderstaande stappen:

 • Download dit registerbestand.
 • Pak het zip-bestand uit.
 • Maak de gebruiker “AdminToHelp” aan (incl. een wachtwoord)
 • Klik dubbel op het registerbestand
 • Klik op “OK” om het bestand te importeren.
 • De gebruiker “AdminToHelp” zal niet meer getoond worden bij het inlogscherm.
 • De naam “AdminToHelp” is maar een voorbeeld. Hier kunt u zelf elke andere gebruikersnaam voor in de plaats zetten.

  Automatisch starten services

  Services van het type “Automatic” starten niet altijd op bij het starten of herstarten van de werkstation of server. De oorzaak kan divers zijn, maar hoe dan ook erg lastig. Omdat ik dat in mijn werk ook tegen kwam heb ik dat middels een simple vb-scriptje opgelost. Klik hier voor het vb-script.