Automatische backups Microsoft Outlook 2007

Door in het register een aanpassing te doen wordt de functie “geactiveerd”.

  • Open het register met het commando “regedit”
  • Ga naar “HKEY_CURRENT_USER,Software,Microsoft,Office,12.0,Outlook,Preferences”
  • Zet de DWORD waarde DisableManualArchive op 0 (nul).
  • Zowel onder “Extra, Opties, Overige” verschijnt de optie AutoArchiveren als ook onder de map zelf (Rechtermuis, Eigenschappen, AutoArchiveren).